Om Kodeløypa NTNU

Kodeløypa NTNU er en del av realfagløypene, og er et tilbud for skoleklasser ved mellomtrinnet som har lyst til å oppdage programmering. Ved hjelp av utforming og kreative oppgaver skal Kodeløypa gi et førsteinntrykk av dataverdenen og innholdet i en utdanning innen teknologi. Kodeløypa vil fokusere på interaktivitet og eksperimentering med utstyret som stilles til rådighet. Målet er at elevene får prøvd seg på å programmere roboter og å lage egne spill.

Løypa tilbyr elever på mellomtrinnet i Nord og Sør – Trøndelag til å komme en dag på NTNU-IDI. Fra og med høsten 2017 kommer vi til å arrangere løyper både på høst- og vårsemesteret, for å kunne ta imot enda flere klasser enn før. Informasjon om påmelding kommer.

Kodeløypa bygger på teknologiene Scratch, Arduino og S4A. Teknologien er open source, noe som vil si at den er åpen for alle å bruke helt gratis.
Scratch og S4A er tilgjengelig for nedlasting på deres nettsider https://scratch.mit.edu/ og http://s4a.cat/.

Robotene er bygget av resirkulerte materialer, og det er ikke mye som skal til for å bygge egne roboter. Opplegget kan tilpasses til et kunst- og håntverkfag eller andre opplegg. Det er bare å ta kontakt med oss på mail ved kodeloypa@idi.ntnu.no, så kan vi stille med informasjon og ferdig opplegg.

Kodeløypa bygger på tidligere erfaringer fra vellykkede prosjekter som «Our Toys Workshop» som ble arrangert i 2010, 2012 og  2013.